Wdrożenie systemu można podzielić na 3 podstawowe kroki. Każdy z nich może się nieco różnić od przedtsawionych w zależności od potrzeb i wymagań Klienta.

Krok 1

Określenie wymagań klienta, ustalenie wersji docelowej oraz dodatkowych wymagań.

  • Klient zgłasza się do nas z chęcią skorzystania z systemu
  • Klient przekazuje informacje o swoim biznesie i potrzebach z nim związanych
  • Netapi proponuje wersję systemu oraz dodatkowe funkcje o ile są potrzebne
  • Klient przekazuje ewentualne dodatkowe uwagi

Krok 2

Przygotowanie subdomeny oraz uruchomienie wersji na serwerze

  • Netapi tworzy subdomenę w domenie netapi.pl zgodnie z wymogami klienta
  • Netapi instaluje na serwerze skonfigurowaną wersję
  • Klient akceptuje wersję lub zgłasza poprawki

Krok 3

Uruchomienie produkcyjne

  • Przydzielenie odpowiednich uprawnień do wszystkich ustalonych funkcji (w zależności od wersji netPlus)
  • Klient samodzielnie lub z naszym wsparciem konfiguruje system do pracy: zakłada odpowiednie typy zamówień, dodaje kontrahentów i dostawców, ustawia kalendarze oraz buduje bazę produktów
  • Klient informuje swoich Kontrahentów oraz dostawców o nowej platformie Internetowej do składania zamówień oraz do udziału w aukcjach